سلام کاربر عزیز! به ناحیه کاربری خود ورود کنید یا عضو شوید
خانه / محتوای آموزشی / مقالات / چگونه کودکی “خودگردان” تربیت کنیم؟

چگونه کودکی “خودگردان” تربیت کنیم؟

ما بايد به فرزندانمان بياموزيم كه در نهايت فقط مسئول رفتار و اعمال خود هستند. نه شخص دیگری مسئولیت رفتار آنها را دارد و نه آنها مسئول اعمال دیگران می باشد.
هدف نهائی تربيت "کودک خودگردان" اين است كه فرزند شما خود را در مسير بزرگسالي بيندازد و  فردی "مصمم" و "مسئول" بار بیاید.
فرد خودگردان يعنی فردی كه می داند در زندگي چه می خواهد و براي رسيدن به آن هدف تلاش می كند.

کودک خودگردان

كسي كه با ديگران مشورت ميكند ولی در نهايت خودش تصميم مي گيرد. ديگران را مسئول مشكلاتش نمی داند و از خودش مراقبت می كند تا براي ديگران مفيد باشد، بی آنكه نياز باشد بقيه مرتب از او مراقبت كنند.

اگر ميخواهيد فرزندتان به صورت فردی "خودگردان" بار بياید،بايد اين حقيقت را بپذيريد كه اين شما نيستيد كه مي توانيد اين كار را انجام بدهيد. در واقع هر چه بيشتر پافشاری كنيد كه شخصي خودگردان از او بسازيد ،احتمال اينكه چنين بشود كمتر است!

اگر بخواهيم فرزندانی خودگردان تربيت كنيم؛ ابتدا خود بايد خودگردان بشويم به ويژه در ارتباط با فرزندانمان.

اين هدف مستلزم ايجاد فضا و حريمی است كه آنها بتوانند خود تصميم بگيرند و ما بتوانيم نگرانی خود را درباره تصميم آنها كنترل كنيم.

اين يعنی اصول زندگی را به فرزندانمان بياموزيم و بعد آنها را آزاد بگذاريم كه خود تصميم بگيرند و با عواقب تصمیمات خود رو به رو بشوند.

بر گرفته از کتاب "تربیت بدون فریاد"

همچنین ببینید

علت ترس کودکان

رویارویی کودک با ترس هایش

وقتی فرزندتان از چیزی می ترسد: * او را مسخره نکنید و به ترس هایش ...