جشن هالووین

28 آبان 1401

آمار بازدید : 185

تصاویر جشن هالووین

 

کلاس اقیانوس (مربی: سارا جان)

 

 

کلاس آسمان (مربی: مهسا جان)

 

 

کلاس خورشید (مربی: ستاره جان)

 

 

کلاس جنگل (مربی: فاطمه جان)

 

 

کلاس دریا (مربی: کیانا جان)

 

 

کلاس گلستان (مربی: مهرنوش جان)

 

 

کلاس کوهستان (مربی: مهشید جان)

 

 

کلاس آبشار (مربی: نگین جان)