خانه / مقالات / ارزش رویاهای کودکی

ارزش رویاهای کودکی

کودکی یعنی رویا… کودکی که رویا ندارد، کودک نیست، بزرگ است.

ما از کودکان؛

آب سالم را گرفتیم…

غذای مقوی را گرفتیم…

هوای پاک را گرفتیم…

فضای بازی را گرفتیم…

فقط مانده؛ لذت رویاهای کودکی!

رویای کودکی

رویای کودکی یعنی تصویر یک شرایط ایده آل بدون درنظر گیری شدن یا نشدنها و دوتادوتا چهارتاهای دوران عاقلگی!

اگر کودکی از رویاهایش با شما صحبت می کند، خیلی جدی به حرفهایش گوش دهید، بگذارید جزییات رویاهایش را توصیف کند… این توصیفات همان تابلوی آرزوی های اوست.

بگذارید تا میتواند با جزییات بیشتری برای شما توصیفش کند. چون در این صورت این رویا در عمق بیشتری از وجودش ریشه می کند و باور بهتری برای رسیدن به رویاهایش پیدا می کند …نگذارید که او فکر کند رویا داشتن یک کار بیهوده است!

او باید بداند که کار کودک رویا پردازی است… اگر ما نتوانستیم به رویاهای دوران کودکی خود برسیم، نباید رویاهای کودکانمان را کم اهمیت جلوه دهیم…

به نظر من خدا دوران کودکی را بیشتر از آنکه برای رشد جسمی کودکان خلق کرده باشد، برای رویش رویاهای آنها آفریده است.

حامد ثمودی – کارشناس خلاقیت

همچنین ببینید

بازیهای مناسب کودکان

بازیهای مناسب برای کودکان زیر یکسال (مصاحبه تلویزیونی)

برنامه سیمای خانواده – شبکه یک (هشتم بهمن ۱۳۹۶) موضوع؛ بازیهای هدفمند و مناسب برای ...